OOKL Logo
SEARCH  
x
Username:
Password:

Forgotten your password?

Find an object:
 

 
 
Wagen ffrwydron
Wagen ffrwydron can be found here:

http://www.ooklnet.com/web/read_more/280658/Wagen+ffrwydron

@ Tell your friends about it. Share |   on your favourite social network.
You may need to enable popups in order to use this functionality
selected place
Bersham Heritage Centre & Ironworks
Bersham
Wrexham LL14 4HT
United Kingdom

selected object

Wagen ffrwydron

Mae pyllau glo’n llefydd peryglus, gyda nwyon ffrwydrol a gwenwynig, tanau, llifogydd, nenfydau’r twneli’n cwympo a mwy - lle rhyfedd i gymryd dynameit! Cyfrifoldeb y taniwr oedd gofalu am y ffrwydron, ac ef oedd yn dal yr allwedd i’r wagen hon.

Y taniwr neu ei ddirprwy oedd yn gyfrifol am ffrwydro’r graig er mwyn cyrraedd y gwythiennau glo. Defnyddiwyd y wagen i gludo’r ffrwydron yn ddiogel ac er mwyn sicrhau na fyddai dim yn mynd ar goll yn ystod y daith.

Roedd gwaith y taniwr hyd yn fwy peryglus yn y canrifoedd a fu. Byddai’n cael ei wisgo mewn sachau gwlyb, a’i anfon i lawr y pwll gyda ffagl y ei law. Y gobaith oedd y byddai’n llosgi unrhyw nwyon gwenwynig, heb achosi ffrwydrad a fyddai’n ei ddinistrio ef a’r pwll!

Did you know?
Mae gan lowyr nifer o enwau disgrifiadol iawn ar gyfer y nwyon peryglus o dan ddaear. Tagnwy yw’r cymysgedd o Nitrogen a Charbon Deuocsid sy’n rhwystro anadlu. Cymysgedd hynod o ffrwydrol o Methan yw’r llosgnwy. Y whitedamp yw Carbon Monocsid, a’r stinkdamp yw Hydrogen Sylffid drewllyd a gwenwynig. Tanchwa yw’r nwy gwenwynig sy’n dilyn ffrwydradau dan ddaear.
Mae pyllau glo’n llefydd peryglus, gyda nwyon ffrwydrol a gwenwynig, tanau, llifogydd, nenfydau’r twneli’n cwympo a mwy - lle rhyfedd i gymryd dynameit! Cyfrifoldeb y taniwr oedd gofalu am y ffrwydron, ac ef oedd yn dal yr allwedd i’r wagen hon.
view large image
 
 
Where is it located?
Oriel Awyr Agored Y Bers
 
Be the first to write a comment about this object.
   By sharing your comments you're helping people to discover new cultural experiences. Please focus on positive aspects of your experience.

   Overall, how would you rate the experience?


   Comment title
   Comment
   1000 characters remaining


   Accept and close [X]
   OOKL uses cookies on its website, some of which may have been set already. Read more about our cookies.
   By continuing to use our web site, you agree to accept our cookies. You can close this notification by clicking the button on the right.