OOKL Logo
SEARCH  
x
Username:
Password:

Forgotten your password?

Find an object:
 

 
 
Medelwr Cambrian
Medelwr Cambrian can be found here:

http://www.ooklnet.com/web/read_more/280655/Medelwr+Cambrian

@ Tell your friends about it. Share |   on your favourite social network.
You may need to enable popups in order to use this functionality
selected place
Bersham Heritage Centre & Ironworks
Bersham
Wrexham LL14 4HT
United Kingdom

selected object

Medelwr Cambrian

Defnyddiwyd peiriannau fel hyn i ladd gwair ac i gynaeafu gweinith, haidd a cheirch. Roedd dannedd (sydd ar goll o’r peiriant yma) yn mynd ar draws ei gilydd, yn ôl ac ymlaen, gan ladd y cnwd.

Roedd angen dau ddyn i weithio’r peiriant. Y dyn ar y sedd goch oedd â’r gwaith hawdd, sef trin y ceffylau. Roedd gwaith y dyn ar y sedd felen yn galed iawn. Ei gyfrifoldeb oedd taflu’r cnwd toredig allan o’r cefn er mwyn rhwystro’r peiriant rhag cloi – gwaith llafurus a sychedus iawn yn yr haf!

Did you know?
Ar ddechrau’r ugeinfed ganrif daeth peiriant newydd a ddisodlodd y dyn ar y sedd felen. Roedd y byrnwr yn medru clymu’r gwair a’r gwellt yn fyrnau taclus i’w casglu a’u dyrnu.

Ar ddiwedd yr Ail Ryfel Byd daeth y drefn sydd ar waith heddiw. Mae’r dyrnwr medi’n lladd a medi’r cnwd cyfan yn y cae ar yr un pryd, a’r byrnwr yn ei ddilyn i gaglu a byrnu’r gwellt.

Defnyddiwyd y peiriant yma i ladd gwair a chnydau bwyd. Y dyn ar y sedd goch oedd yn dal yr awenau, a’r dyn ar y sedd felen oedd yn taflu’r toriadau allan o’r cefn. Aeth y llafnau torri trwy’r tyllau i’w dal at y peiriant.
view large image
 
 
Where is it located?
Tu allan ganolfan dreftadaeth
 
Be the first to write a comment about this object.
   By sharing your comments you're helping people to discover new cultural experiences. Please focus on positive aspects of your experience.

   Overall, how would you rate the experience?


   Comment title
   Comment
   1000 characters remaining


   Accept and close [X]
   OOKL uses cookies on its website, some of which may have been set already. Read more about our cookies.
   By continuing to use our web site, you agree to accept our cookies. You can close this notification by clicking the button on the right.