OOKL Logo
SEARCH  
x
Username:
Password:

Forgotten your password?

Find an object:
 

 
 
Stwnsiwr cnydau gwraidd
Stwnsiwr cnydau gwraidd can be found here:

http://www.ooklnet.com/web/read_more/280651/Stwnsiwr+cnydau+gwraidd

@ Tell your friends about it. Share |   on your favourite social network.
You may need to enable popups in order to use this functionality
selected place
Bersham Heritage Centre & Ironworks
Bersham
Wrexham LL14 4HT
United Kingdom

selected object

Stwnsiwr cnydau gwraidd

Mae’r feipen, yr erfinen a chnydau gwraidd eraill yn flasus – ond mi fydd unrhyw un sydd wedi ceisio eu hollti’n sylweddoli eu bod yn wydn. Maen nhw’r un mor anodd i anifeiliaid eu cnoi.

Un ateb yw ceisio eu stwnshio mewn pestl a morter enfawr. Ond roedd gan y ddyfais hon arfau a oedd yn gwneud bywyd y ffarmwr yn haws o lawer, sef llafnau arbennig a oedd yn medru eu tafellu a’u torri’n hawdd. Roedd tri dewis ar gyfer cynhyrchu’r egni i droi’r llafnau - ceffyl, peiriant neu fôn braich!

Ble mae’r cnwd yn mynd i mewn i’r stwnsiwr? O ble maen nhw’n dod allan?

Cymysgwyd y cynnyrch gyda gwellt darniog i greu pryd o fwyd maethlon iawn ar gyfer gwartheg, defaid a cheffylau yn ystod misoedd hirlwm y gaeaf.

Did you know?
Roedd Turnip Townsend yn berchennog tir a ddechreuodd yr arfer o gylchdroi cnydau - gwenith, haidd, meillion a maip - dros gyfnod o bedair blynedd. Roedd hyn yn ychwanegu at y cnwd oherwydd bod y cnydau gwahanol yn cymryd ffrwythlondeb gwahanol o’r tir. Daeth syniad Townsend yn arfer cyffredin yn fuan iawn.
Mae’r peiriant yma’n tafellu, darnio a mathru cnydau gwraidd fel maip ac erfin yn stwnsh iachusol i anifeiliaid yn ystod misoedd hirlwm y gaeaf.
view large image
 
 
Where is it located?
Tu allan ganolfan dreftadaeth
 
Be the first to write a comment about this object.
   By sharing your comments you're helping people to discover new cultural experiences. Please focus on positive aspects of your experience.

   Overall, how would you rate the experience?


   Comment title
   Comment
   1000 characters remaining


   Accept and close [X]
   OOKL uses cookies on its website, some of which may have been set already. Read more about our cookies.
   By continuing to use our web site, you agree to accept our cookies. You can close this notification by clicking the button on the right.